दि. १४ सप्टें २०२२ ईगल एज्युकेशन सोसायटी संचलित कात्रज कोंढवा रोड, गोकुळनगर,कात्रज, पुणे येथील युनिक इंग्लिश मिडीयम स्कूल आणि ज्युनिअर कॅालेज येथे …

   पुणे : ईगल एज्युकेशन सोसायटी संचलित कात्रज कोंढवा रोड,गोकुळनगर,कात्रज,पुणे येथील युनिक इंग्लिश मिडीयम स्कूल आणि ज्युनिअर कॅालेजच्या उपमुख्याध्यापिका सौ.सुनिता चांदगुडे मॅडम …

https://youtu.be/yieWQS3cL1k

ईगल एज्युकेशन सोसायटी संचलित कात्रज कोंढवा रोड, गोकुळनगर,कात्रज, पुणे येथील युनिक इंग्लिश मिडीयम स्कूल आणि ज्युनिअर कॅालेजमध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२२ -२३ चा …

ईगल एज्युकेशन सोसायटी संचलित कात्रज कोंढवा रोड, गोकुळनगर,कात्रज, पुणे येथील युनिक इंग्लिश मिडीयम स्कूल आणि ज्युनिअर कॅालेजचे शैक्षणिक वर्ष २०२२ -२३ चे …